ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องแพ็คสูญญากาศ DZ-600W

 เครื่องแพ็คสูญญากาศ รุ่น DZ-600W article

                                           เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ600W

เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-600W  Vacuum packing machine
เครื่องแพ็คสูญญากาศ เครื่องดูดสูญญากาศ ใช้ท่อในการดูดอากาศออกจากถุงพร้อมซีล ใช้ปั๊มลมภายนอกหรือลมโรงงาน เหมาะกับการดูดสูญญากาศถุงขนาดใหญ่ สามารถรองรับความกว้างของปากถุงได้ถึง 60 ซม. รอยซีล 10 มม. 


     ชมการทำงานในคลิปวิดีโอด้านล่าง     


Model  DZ-600W 
 Power Supply  220-240V/50-60Hz
 Hot Sealing Power  0.8KW
 Vacuum Pump Power  0.75KW
 Sealing-Bar Size  600*10mm
 Working Table Size  600*400mm
 Packing Speed  1-3times/min
 Machine Size  670*500*1000mm
 Machine Weight  80kg

วิดีโอการทำงานเครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-600W

 

 เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด

เครื่องซีลสูญญากาศพร้อมเติมไนโตรเจน VG
เครื่องซีลสูญญากาศ VG
เครื่องดูดสูญญากาศ VS-405 article
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ600L