ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องซีลสูญญากาศ VM500

เครื่องซีลสูญญากาศ Vacuum Sealing Machine รุ่น VM-500 
เครื่องแพ็คสูญญากาศ เครื่องดูดสูญญากาศ เครื่องซีลสูญญากาศ ฺBrother vacuum packing machine

   เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น VM-500 เหมาะสำหรับซีลปากถุงสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ แพ็คอาหาร แพ็คข้าว แพ็คเนื้อ 
แพ็คเมล็ดพีช แพ็คลูกชิ้น แพ็คไส้กรอก เป็นต้น เครื่องซีลสูญญากาศรุ่นนี้ สามารถตั้งเวลาการสูญญากาศได้ 10 โปรแกรม ทำให้สะดวกในการใช้งาน

                          เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM500

   เครื่องซีลสูญญากาศ เหมาะสำหรับซีลปากถุงสินค้าทุกประเภท

   ถุงที่เหมาะกับเครื่องซีลสูญญากาศ ได้แก่ ถุงสูญญากาศ ถุงไนล่อน ถุงฟอล์ย 
   สินค้าประเภทอาหารที่ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก , ป้องกันมด มอด ความชื้น ให้กับข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่, รักษาความสดให้กับ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์, ป้องกันความชื้นให้กับแผงวงจรในอุตตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น


                  เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM-500

การทำงาน
เครื่องซีลสูญญากาศ เป็นการทำงานโดยการดูดอากาศออกและการปิดผนึกปากถุงในขบวนการเดียว 
การนำสินค้าใส่ในหลุมของเครื่องซีลสูญญากาศ ตั้งเวลาในการดูดอากาศออก เวลาในการซีลปากถุง
ปิดฝาเครื่องลง เครื่องจะทำงานโดยเริ่มจากการดูดอากศออกแล้วต่อด้วยการซีลปากถุงตามเวลาที่ตั้งไว้
เมื่อเสร็จการทำงานฝาเครื่องจะเปิดขึ้นเอง ถือเป็นเสร็จการทำงาน 

               เครื่องซีลสูญญากาส Brother VM500
                                                  ภาพการใช้งานจริง

คุณสมบัติเครื่องซีลสูญญากาศ VM-500

รุ่น VM500
ขนาดห้องสูญญากาศ 520 x 525 x 100 mm
แถบซีล 2 แถบ 500 x 10 mm x2
กำลังดูดสูญญากาศ 20 m3/h
ช่วงเวลาทำงาน 10 - 30 sec
ไฟฟ้า 220/50Hz
กำลังไฟฟ้า 0.9 KW
ขนาดเครื่อง 630 x 620 x 1050mm

วิดีโอการทำงานเครื่องซีลสูญญากาศ BROTHER VM500

 
เครื่องซีลสูญญากาศ BROTHER

เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-280A
เครื่องซีลสูญญากาศ VM300
เครื่องซีลสูญญากาศ VM400
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ400/2SB
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ500/2SB
เครื่องดูดสูญญากาศ DZ600/2SB
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ8060
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ600
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ600/4SB
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ800/2SB
Skin Packager