ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Go to www.snmark.co.th
เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


ถุงแวคคั่ม ถุงสูญญากาศ article

 

 ถุงแวคคั่ม หรือ ถุงสูญญากาศ

เหมาะสำหรับใช้บรรจุสินค้า ใช้กับเครื่องซีลสูญญากาศ 
มีขนาด 6" x 9" , 7" x 11", 8" x 12", 9" x 14" และถุงจีบข้างแพ็คข้าว 1 กก.
แพ็คละ 100 ใบ ความหนา 80 ไมครอนเครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศ VM300 article
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-280A article
เครื่องซีลสูญญากาศ VM400 article
เครื่องซีลสูญญากาศ ฺBrother VM500 article
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด เติมก๊าซ article
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด VA article
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-600W article
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ400/2SB article
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ500/2SB article