ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


ถุงแวคคั่ม ถุงสูญญากาศ

 

 ถุงแวคคั่ม หรือ ถุงสูญญากาศ

เหมาะสำหรับใช้บรรจุสินค้า ใช้กับเครื่องซีลสูญญากาศ 
มีขนาด 6" x 9" , 7" x 11", 8" x 12", 9" x 14" และถุงจีบข้างแพ็คข้าว 1 กก.
แพ็คละ 100 ใบ ความหนา 80 ไมครอนเครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศ VM300
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-280A
เครื่องซีลสูญญากาศ VM400
เครื่องซีลสูญญากาศ ฺBrother VM500
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด เติมก๊าซ
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด VA
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-600W
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ400/2SB
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ500/2SB