ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-600W

 เครื่องดูดสูญญากาศ Brother รุ่น DZ-600W article
 Vacuum packing machine
เครื่องแพ็คสูญญากาศ เครื่องดูดสูญญากาศ ใช้ท่อในการดูดอากาศออกจากถุงพร้อมซีล (ใช้ปั๊มลมภายนอกหรือลมโรงงาน สำหรับชุดยกแถบซีล)เหมาะกับการดูดสูญญากาศถุงขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สามารถรองรับความกว้างของปากถุงได้ถึง 60 ซม. รอยซีล 10 มม.
 

     ชมการทำงานในคลิปวิดีโอด้านล่าง     

 เครื่องซีลสูญญากาศ DZ600W

คุณสมบัตเครื่องซีลสูญญากาศ DZ-600W

 

Model  DZ-600W 
 Power Supply  220-240V/50-60Hz
 Hot Sealing Power  0.8KW
 Vacuum Pump Power  0.75KW
 Sealing-Bar Size  600*10mm
 Working Table Size  600*400mm
 Packing Speed  1-3times/min
 Machine Size  670*500*1000mm
 Machine Weight  80kg

วิดีโอการทำงานเครื่องซีลสูญญากาศ DZ600W 

 เครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศ VM300
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-280A
เครื่องซีลสูญญากาศ VM400
เครื่องซีลสูญญากาศ ฺBrother VM500
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด เติมก๊าซ
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด VA
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ400/2SB
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ500/2SB
ถุงแวคคั่ม ถุงสูญญากาศ