ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Go to www.snmark.co.th
เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องซีลสูญญากาศ VM300 article

เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM300 
Vacuum packing machine

     เครื่องซีลสูญญากาศ Brother รุ่น VM300 ใช้งานง่าย บำรุงรักษาน้อย ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 10 โปรแกรม สะดวกในกรณีมีสินค้าหลายชนิด ตั้งการดูดอากาศ,การซีล ให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ เรียกใช้ด้วยการเลือกโปรแกรม

     ประโยชน์ของการแพ็คสูญญากาศ สินค้าประเภทอาหารที่ต้องการยึดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น, ป้องกันมด มอด ความชื้น ให้กับข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่, รักษาความสดของ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์, ป้องกันความชื้นให้แก่แผงวงจรในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น
  

เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM-300 
   
    การทำงานของเครื่องซีลสูญญากาศ เพียงตั้งเวลาในการดูดอากาศและเวลาในการซีลแล้วปิดฝาเครื่อง รอจนเครื่องทำงานเสร็จตามเวลาที่ตั้งไว้ ฝาเครื่องจะเปิดขึ้นเอง

    ใช้กับถุงได้หลากหลายชนิด เช่น ถุงสูญญากาศ ถุงฟอยด์ ถุงจีบ ถุงร้อน ถุงเย็น เป็นต้น
    กรณีแพ็คข้าวสาร สามารถนำข้าวสารใส่บล็อคแพ็คได้

เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM-300  
 

คุณสมบัติเครื่อง :
ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 10 โปรแกรม เพียงเลือกโปรแกรม เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ
• สามารถรับขนาดถุงสูงสุดได้ถึง 9" x 14"
 เครื่องซีลสูญญากาศทำจากสแตนเลส 
 ขนาดห้องดูดสูญญากาศ : L  405× W 300× H 60mm
 ขนาดลวดซีล : ยาว 280มม × กว้าง 8มม 
 กำลังการดูดอากาศ :10m3/h,Cycle time:10-20sec
 เครื่องเป็นแบบตั้งโต๊ะ
 ตัวเครื่องสแตนเลส 
 ฝาเครื่อง High transparent 
 แหล่งจ่ายไฟ : 1phase   220V/50Hz
 กำลังไฟ : 0.4KW
 ขนาดเครื่อง : 500×350×380mm

เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM-300
                      ภาพเครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM-300

เครื่องซีลสูญญากาศ Brother VM-300
                 
การใช้งานเครื่องซีลสูญญากาศ VM-300

 

วิดีโอการทำงานเครื่องซีลสูญญากาศ Brother รุ่น VM300
เครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-280A article
เครื่องซีลสูญญากาศ VM400 article
เครื่องซีลสูญญากาศ ฺBrother VM500 article
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด เติมก๊าซ article
เครื่องซีลสูญญากาศแบบท่อดูด VA article
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-600W article
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ400/2SB article
เครื่องซีลสูญญากาศ Brother DZ500/2SB article
ถุงแวคคั่ม ถุงสูญญากาศ article