ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบมือกด

                                                 เครื่องพิมพ์วันที่ฮ็อตแสตมป์
 

เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบมือกด รุ่น SN-351
Hand Hot Stamping Machine
เหมาะสำหรับพิมพ์วันที่ผลิต หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ ลงบนตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลการพิมพ์สะอาด สวยงาม

การทำงานของเครื่อง ทำงานโดยฮีตเตอร์ทำให้หัวพิมพ์ร้อนแล้วกดลงผ่านเทปคาร์บอน นำชิ้นงานวางลงบนแท่น
กดลงแล้วปล่อยก็จะได้วันที่ผลิต หมดอายุลงบนชิ้นงาน การเปลี่ยนตัวเลขและตัวอักษรทำได้ง่าย 

คุณสมบัตทั่วไป
» ถอดเปลี่ยนตัวอักษรได้สะดวก
» ม้วนเก็บเทปคาร์บอนที่ใช้แล้ว
» ปรับอุณหภูมิได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่พิมพ์
» ใช้เทปคาร์บอนได้ 3 ขนาดความกว้าง ได้แก่ 25 มม., 30 มม., 35 มม.

คุณสมบัติทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ   110V, 220V - 240V / 50-60 Hz
จำนวนบรรทัด   3  บรรทัด
ความสูงตัวอักษร   3 มม.
จำนวนตัวอักษร/บรรทัด   13 ตัว
อุณหภูมิ   ปรับได้  0 - 200 องศา
น้ำหนักเครื่อง    2.5 Kg
การรับประกัน    1 ปี

เครื่องพิมพ์วันที่ฮ็อตแสตมป์ 


                                                       วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์วันที่ SN-351

                            

หมวดหมู่ : เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันผลิต หมดอายุ เครื่องพิมพ์ถุง เครื่องพิมพ์ฉลาก 
เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่ Hot Stamping Foil
เครื่องพิมพ์วันที่ MS200
เครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติ article
เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบตั้งโต๊ะ article