ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Go to www.snmark.co.th
เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติ article

        

 
                      SN-380                                                                  

เครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติ Model SN-380
คุณสมบัติทั่วไป
ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต หมดอายุ ลงบนฉลาก พื้นผิวที่เป็นกระดาษ พลาสติก ฉลากหรือซองบรรจุสินค้าที่มีพื้นผิวเรียบ สามารถวางชิ้นงานซ้อนกันได้จำนวนมาก เพื่อพิมพ์ต่อเนื่องรวมถึงเครื่องนับจำนวนชิ้นงาน(counter)          
เพื่อความสะดวกในการในการนับจำนวนชิ้นงานที่แน่นอน เพราะเมื่อตั้งจำนวนไว้เครื่องจะพิมพ์จนครบจำนวนเครื่องจะหยุดพิมพ์โดยอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนพนักงานในการผลิต ใช้งานง่ายเพียงนำฉลากหรือซองสินค้าวางที่ช่องป้อน  เครื่องจะดึงฉลากหรือซองเข้าไปพิมพ์โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ความเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของฉลากหรือซอง

                                       วิดีโอการทำงานเครื่องพิมพ์วันที่ SN-380

                              


คุณสมบัติทางเทคนิค

 

รุ่น

 

SN-380

แหล่งจ่ายไฟ 220-240V/50-60Hz
กำลังไฟฟ้า 180 วัตต์
ขนาดลูกหมึก 32*35มม
ความเร็วในการพิมพ์ 300 ชิ้นต่อนาที
ขนาดชิ้นงาน กว้าง 30 - 200 มม.
ยาว   55 - 500 มม.
ขนาดตัวอักษร ตัวอักษรแบบแนวตั้งและแนวนอนขนาด 2, 3 มม.
จำนวนตัวอักษร พิมพ์ได้ 5 บรรทัดๆละ 10 ตัวอักษร
ตำแหน่งการพิมพ์ สามารถปรับได้ในพื้นที่ 60 - 250 มม.
น้ำหนัก 23 กิโลกรัม
การรับประกัน 1 ปี

 

หมวดหมู่ : เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องพิมพ์วันที่  เครื่องพิมพ์ล็อต เครื่องพิมพ์วันผลิต               
เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่ Hot Stamping Foil article
เครื่องพิมพ์วันที่ MS200 article
เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบตั้งโต๊ะ article
เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบมือกด article