dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
เครื่องซีลสูญญากาศ DZ260


เครื่องซีลเติมก๊าซไนโตรเจน

 เครื่องซีลเติมก๊าซไนโตรเจน โดยการเติมไนโตรเจนเข้าในถุงตามด้วยซีลปิดปากถุง เพื่อให้สินค้าคงความกรอบและไม่เหม็นหืนเครื่องซีลเติมก๊าซไนโตรเจนเครื่องซีลเติมไนโตรเจน Smart II

 เครื่องซีลเติมไนโตรเจน เป็นประโยชน์ในการรักษาความกรอบ และไม่เหม็นหืน ให้กับตัวสินค้า

เครืื่องซีลเติมก๊าซไนโตรเจน BSL-1500Gเครื่องซีลปากถุงเติมก๊าซ รุ่น BSL-1500G

เครื่องซีลปากถุง แบบสายพานแนวนอนพร้อมเติมก๊าซไนโตรเจน (Continous Band Sealing Machine with Gas Filling)  ใช้ซีลปิดปากถุงพร้อมอัดก๊าซ เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการอัดก๊าซไว้ในถุงด้วย

เครื่องซีลเติมก๊าซไนโตรเจนเครื่องซีลเติมไนโตรเจน Smart I

 เครื่องซีลเติมก๊าซไนโตรเจน ช่วยรักษาความกรอบ ไม่เหม็นหืน ให้กับสินค้า

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]