ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เพิ่ม snmark เป็นเพื่อนด้วย QR Code
ที่ตั้ง หจก.เอส.เอ็น.มาร์ค
การเปลี่ยนสายพานเทปล่อน
การเปลี่ยนเส้นลวด
ภาพการใช้งานจริง


เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่แบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับงานพิมพ์วันที่ผลิต หมดอายุ ลงบนสินค้า เครื่องพิมพ์วันที่ HP241เครื่องพิมพ์วันที่ Hot Stamping Foilarticle

เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์  พิมพ์ได้ 1 - 3 บรรทัด   ติดตั้งได้กับเครื่องบรรจุแบบแนวตั้งและแนวนอน  ตัวอักษรความสูง 2- 3 มม. การบำรุงรักษาง่าย

เครื่องพิมพ์วันที่ MS200เครื่องพิมพ์วันที่ MS200article

เครื่องพิมพ์ออนไลน์แบบหมึกแบบฮ็อตอิงโรล ออกแบบเพื่อการพิมพ์ วันผลิต หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ และข้อความอื่นๆ บนเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง 
 

เครื่องพิมพ์วันที่ SN380เครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติarticle

เครื่องพิมพ์ฉลาก ซอง แบบอัตโนมัติ พิมพ์วันเดือนปี ผลิต หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ ได้ 5 บรรทัด

เครื่องพิมพ์วันที่ SN241เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบตั้งโต๊ะarticle

เครื่องพิมพ์รุ่นนี้พิมพ์ได้ 3 บรรทัด ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก พิมพ์สวยงาม คมชัด เหมาะกับชิ้นงานที่เป็นแผ่นเรียบ เช่น ซองอลูมิเนียมฟอล์ย กล่อง ฉลาก ถุงพลาสติก เป็นต้น  

เครื่องพิมพ์วันที่ SN351เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบมือกดarticle

เครื่องพิมพ์ฮ็อตแสตมป์แบบมือกด พิมพ์ได้ 3 บรรทัดๆละ 13 ตัวอักษร  พิมพ์วันที่ผลิต หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]